obrázek

Škola Jaroslava Ježka

školy pro zrakově postižené


O škole


 

Cílem výchovy a vzdělávání je dosáhnout maximálního stupně samostatnosti, soběstačnosti a zdravého sebevědomí zrakově postižených, vybavit je speciálními dovednostmi a znalostmi, jejichž zvládnutí je nutným předpokladem úspěšné integrace.

Internetové stránky školy: www.skolajj.cz

Zaměření školy: péče o děti a mládež se zrakovým postižením i v kombinaci s jinými poruchami ve věku od 3 do 26 let.

Struktura školy: mateřská škola, základní škola, základní škola praktická, praktická škola, základní umělecká škola pro zrakově postižené, internát pro mimopražské, školní družina a školní klub, speciálně pedagogické centrum, odborná péče zdravotní, psychologická a sociální, činnost sdružení rodičů, školního sportovního klubu a sdružení tyfloturistiky.

Kromě povinných předmětů nabízí škola odborné předměty zaměřené na profesní přípravu, a to: výuku dvou cizích jazyků pro nadané žáky, výuku hudby v  ZUŠ pro zrakově postižené (hra na nástroj, hudební nauka, sborový zpěv, instrumentální soubor), práce v keramické dílně.

Budova školy: ve škole je bezbariérový přístup pro děti s tělesným a zrakovým postižením. Je zde řada důležitých stavebních a interiérových úprav, specificky zaměřených na potřeby zrakově postižených.

Kontakty: Škola Jaroslava Ježka je fakultní školou Pedagogické fakulty UK. O návštěvy, hospitace a odborné konzultace projevuje zájem domácí i zahraniční veřejnost, odborná i laická. Školu navštěvují především speciální pedagogové, zdravotníci, architekti, studenti středních a vysokých škol. Úzké kontakty má škola se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých.


Fotogalerie

Nová učebna internetu zvětšit
Nová učebna internetu
Práce s lupou zvětšit
Práce s lupou
Třída základní školy zvětšit
Třída základní školyPřiložené soubory ke stažení:

1. letak.jpg - Leták ZUŠ pro zrakově postižené[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.ledinterier.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.